CƠ CẤU TỔ CHỨC
Danh sách gồm 3 hội viên
 • Đặng Minh Khương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0962056889
  • Email:
   khuong-ntby@laocai.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Thạc sỹ Sinh Học

 • Hoàng Thu Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   01686821160
  • Email:
   huyen-ntby@laocai.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đại học Ngoại Ngữ (tiếng Anh)

 • Thào Seo Dùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   097 2163484
  • Email:
   dungts-ntby@laocai.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đại học Sử

STT Tên hội viên Chuyên ngành