Thông tin chi tiết:
Đặng Minh Khương
Hiệu trưởng Đặng Minh Khương
Ngày tháng năm sinh 29/05/1979
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Thạc sĩ
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ Bảo Hà, Bảo Yên, Lào Cai
Điện thoại 0962056889
Email khuong-ntby@laocai.edu.vn
Mạng xã hội
Giới thiệu sơ bộ

Thạc sỹ Sinh Học

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Sinh Học