Thông tin chi tiết:
Thào Seo Dùng
Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng Thào Seo Dùng
Ngày tháng năm sinh 18/08/1977
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ Tổ 2D, Phố Ràng, Bảo Yên, Lào Cai
Điện thoại 097 2163484
Email dungts-ntby@laocai.edu.vn
Mạng xã hội
Giới thiệu sơ bộ

Đại học Sử

Trình độ chuyên môn: Đại học Sử