CƠ CẤU TỔ CHỨC
Danh sách gồm 4 hội viên
 • Phạm Thanh Nhàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn
  • Điện thoại:
   0988673109
  • Email:
   nhan-ntby@laocai.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đại học Sử

 • Nguyễn Thị Nga
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   01654141037
  • Email:
   nga-ntby@laocai.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đại học Địa

 • Nông Văn Thành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó Tổ Tự nhiên
  • Điện thoại:
   01659785891
  • Email:
   thanhnv-ntby@laocai.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đại học Lý

 • Khương Thị Hoài
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chủ tịch Công đoàn, Tổ trưởng chuyên môn
  • Điện thoại:
   098 6168050
  • Email:
   hoai-ntby@laocai.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đại học Toán

STT Tên hội viên Chuyên ngành