Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Nga
Họ và tên Nguyễn Thị Nga
Ngày tháng năm sinh 15/10/1978
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ Tổ 3C, Phố Ràng, Bảo Yên, Lào Cai
Điện thoại 01654141037
Email nga-ntby@laocai.edu.vn
Mạng xã hội
Giới thiệu sơ bộ

Đại học Địa

Đại học Địa