Thông tin chi tiết:
Nông Văn Thành
Tổ phó Tổ Tự nhiên Nông Văn Thành
Ngày tháng năm sinh 20/05/1982
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ Tổ 4B, Phố Ràng, Bảo Yên, Lào Cai
Điện thoại 01659785891
Email thanhnv-ntby@laocai.edu.vn
Mạng xã hội
Giới thiệu sơ bộ

Đại học Lý

Đại học Lý