CƠ CẤU TỔ CHỨC
Danh sách gồm 2 hội viên
 • Phạm Thanh Nhàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn
  • Điện thoại:
   0988673109
  • Email:
   nhan-ntby@laocai.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đại học Sử

 • Thào Seo Dùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   097 2163484
  • Email:
   dungts-ntby@laocai.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đại học Sử

STT Tên hội viên Chuyên ngành