CƠ CẤU TỔ CHỨC
Danh sách gồm 3 hội viên
 • Hoàng Văn Công
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   01239501009
  • Email:
   cong-ntby@laocai.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nhân viên y tế

 • Lê Khánh Trình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư Đoàn trường
  • Điện thoại:
   0989451650
  • Email:
   trinh-ntby@laocai.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đại học Toán

 • Nguyễn Thành Trung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Đoàn trường
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0979392765
  • Email:
   trung-ntby@laocai.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Thạc sỹ Vật Lý

STT Tên hội viên Chuyên ngành