Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thành Trung
Bí thư Đoàn trường Nguyễn Thành Trung
Ngày tháng năm sinh 19/05/1986
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Thạc sỹ
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 0979392765
Email trung-ntby@laocai.edu.vn
Mạng xã hội
Giới thiệu sơ bộ

Thạc sỹ Vật Lý

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Vật Lý