CƠ CẤU TỔ CHỨC
Danh sách gồm 9 hội viên
 • Ma Thị Bích Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thư ký hội đồng
  • Điện thoại:
   0123 5703202
  • Email:
   thao-ntby@laocai.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đại học Mỹ thuật

 • Nguyễn Tiến Thành
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0169 9999307
  • Email:
   thanhnt-ntby@laocai.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đại học TDTT

 • Trần Mạnh Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó chuyên môn
  • Điện thoại:
   091 4491883
  • Email:
   hung-ntby@laocai.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đại học TDTT

 • Phạm Thị Kim Hằng
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0167 8443892
  • Email:
   hang-ntby@laocai.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đại học Tin

 • Bùi Quốc Dũng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ nhiệm CLB nghiên cứu khoa học
  • Điện thoại:
   091 9857197
  • Email:
   dungbq-ntby@laocai.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đại học Công nghệ

 • Trịnh Cao Cường
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0915500124
  • Email:
   cuong-ntby@laocai.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đại học Tin

 • Cao Thị Hà Yên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổng phụ trách Đội
  • Điện thoại:
   0976427876
  • Email:
   yencth-ntby@laocai.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Cao đẳng Âm Nhạc

 • Hoàng Thị Bích Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Điện thoại:
   097 5275020
  • Email:
   thuyhtb-ntby@laocai.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đại học Ngoại Ngữ (tiếng Anh)

 • Hoàng Thu Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   01686821160
  • Email:
   huyen-ntby@laocai.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đại học Ngoại Ngữ (tiếng Anh)

STT Tên hội viên Chuyên ngành