Thông tin chi tiết:
Cao Thị Hà Yên
Tổng phụ trách Đội Cao Thị Hà Yên
Ngày tháng năm sinh 22/04/1982
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ Phố Ràng, Bảo Yên, Lào Cai
Điện thoại 0976427876
Email yencth-ntby@laocai.edu.vn
Mạng xã hội
Giới thiệu sơ bộ

Cao đẳng Âm Nhạc

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Âm Nhạc