Thông tin chi tiết:
Hoàng Thị Bích Thủy
Tổ trưởng chuyên môn Hoàng Thị Bích Thủy
Ngày tháng năm sinh 09/11/1988
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ Phố Ràng, Bảo Yên, Lào Cai
Điện thoại 097 5275020
Email thuyhtb-ntby@laocai.edu.vn
Mạng xã hội
Giới thiệu sơ bộ

Đại học Ngoại Ngữ (tiếng Anh)

Trình độ chuyên môn: Đại học Ngoại Ngữ (tiếng Anh)