Thông tin chi tiết:
Ma Thị Bích Thảo
Thư ký hội đồng Ma Thị Bích Thảo
Ngày tháng năm sinh 17/11/2017
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ Phố Ràng, Bảo Yên, Lào Cai
Điện thoại 0123 5703202
Email thao-ntby@laocai.edu.vn
Mạng xã hội
Giới thiệu sơ bộ

Đại học Mỹ thuật

Giáo viên Mỹ thuật