Thông tin chi tiết:
Nguyễn Tiến Thành
Họ và tên Nguyễn Tiến Thành
Ngày tháng năm sinh 03/01/1979
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ Phố Ràng, Bảo Yên, Lào Cai
Điện thoại 0169 9999307
Email thanhnt-ntby@laocai.edu.vn
Mạng xã hội
Giới thiệu sơ bộ

Đại học TDTT

Giáo viên Thể dục