Thông tin chi tiết:
Phạm Thị Kim Hằng
Họ và tên Phạm Thị Kim Hằng
Ngày tháng năm sinh 11/02/1986
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ Tổ 4B, Phố Ràng, Bảo Yên, Lào Ca
Điện thoại 0167 8443892
Email hang-ntby@laocai.edu.vn
Mạng xã hội
Giới thiệu sơ bộ

Đại học Tin

Giáo viên Tin