Thông tin chi tiết:
Trần Mạnh Hùng
Tổ phó chuyên môn Trần Mạnh Hùng
Ngày tháng năm sinh 25/05/1983
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ Tổ 5C, Phố Ràng, Bảo Yên, Lào Ca
Điện thoại 091 4491883
Email hung-ntby@laocai.edu.vn
Mạng xã hội
Giới thiệu sơ bộ

Đại học TDTT

Giáo viên Thể dục