Thông tin chi tiết:
Trịnh Cao Cường
Họ và tên Trịnh Cao Cường
Ngày tháng năm sinh 24/02/1984
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ Tổ 6B1, Phố Ràng, Bảo Yên, Lào Cai
Điện thoại 0915500124
Email cuong-ntby@laocai.edu.vn
Mạng xã hội
Giới thiệu sơ bộ

Đại học Tin

Trình độ chuyên môn: Đại học Tin