CƠ CẤU TỔ CHỨC
Danh sách gồm 11 hội viên
 • Tạ Thị Mai Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó Tổ Quản sinh
  • Điện thoại:
   01687486778
  • Email:
   thanhttm-ntby@laocai.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đại học Toán

 • Nông Văn Thành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó Tổ Tự nhiên
  • Điện thoại:
   01659785891
  • Email:
   thanhnv-ntby@laocai.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đại học Lý

 • Đặng Khánh Phượng
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0974840929
  • Email:
   phuong-ntby@laocai.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đại học Toán

 • Trần Thị Vân Oanh
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0982070402
  • Email:
   oanh-ntby@laocai.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đại học Sinh

 • Nguyễn Hải Nghĩa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Tổ Quản sinh
  • Điện thoại:
   0982426016
  • Email:
   nghia-ntby@laocai.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đại học Toán

 • Phan Thị Thúy Hòa
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   01655794642
  • Email:
   hoa-ntby@laocai.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đại học Sinh

 • Lê Khánh Trình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư Đoàn trường
  • Điện thoại:
   0989451650
  • Email:
   trinh-ntby@laocai.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đại học Toán

 • Nguyễn Thành Trung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Đoàn trường
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0979392765
  • Email:
   trung-ntby@laocai.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Thạc sỹ Vật Lý

 • Hoàng Thị Mỹ Xoan
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0965343205
  • Email:
   xoan-ntby@laocai.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đại học Hóa

 • Khương Thị Hoài
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chủ tịch Công đoàn, Tổ trưởng chuyên môn
  • Điện thoại:
   098 6168050
  • Email:
   hoai-ntby@laocai.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đại học Toán

 • Đặng Minh Khương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0962056889
  • Email:
   khuong-ntby@laocai.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Thạc sỹ Sinh Học

STT Tên hội viên Chuyên ngành