Thông tin chi tiết:
Đặng Khánh Phượng
Họ và tên Đặng Khánh Phượng
Ngày tháng năm sinh 01/05/1983
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ Phố Ràng, Bảo Yên, Lào Cai
Điện thoại 0974840929
Email phuong-ntby@laocai.edu.vn
Mạng xã hội
Giới thiệu sơ bộ

Đại học Toán

Đại học Toán