Thông tin chi tiết:
Hoàng Thị Mỹ Xoan
Họ và tên Hoàng Thị Mỹ Xoan
Ngày tháng năm sinh 07/09/1983
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ Tổ 6B1, Phố Ràng, Bảo Yên, Lào Cai
Điện thoại 0965343205
Email xoan-ntby@laocai.edu.vn
Mạng xã hội
Giới thiệu sơ bộ

Đại học Hóa

Trình độ chuyên môn: Đại học Hóa