Thông tin chi tiết:
Phan Thị Thúy Hòa
Họ và tên Phan Thị Thúy Hòa
Ngày tháng năm sinh 01/01/1986
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ Phố Ràng, Bảo Yên, Lào Cai
Điện thoại 01655794642
Email hoa-ntby@laocai.edu.vn
Mạng xã hội
Giới thiệu sơ bộ

Đại học Sinh

Đại học Sinh