Thông tin chi tiết:
Tạ Thị Mai Thanh
Tổ phó Tổ Quản sinh Tạ Thị Mai Thanh
Ngày tháng năm sinh 30/07/1976
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ Tổ 5C, Phố Ràng, Bảo Yên, Lào Cai
Điện thoại 01687486778
Email thanhttm-ntby@laocai.edu.vn
Mạng xã hội
Giới thiệu sơ bộ

Đại học Toán

Đại học Toán