Thông tin chi tiết:
Trần Thị Vân Oanh
Họ và tên Trần Thị Vân Oanh
Ngày tháng năm sinh 22/08/1984
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ Phố Ràng, Bảo Yên, Lào Cai
Điện thoại 0982070402
Email oanh-ntby@laocai.edu.vn
Mạng xã hội
Giới thiệu sơ bộ

Đại học Sinh

Đại học Sinh