CƠ CẤU TỔ CHỨC
Danh sách gồm 12 hội viên
 • Lý Hải Yến
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   01655357459
  • Email:
   yenlh-ntby@laocai.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đại học Ngữ văn

 • Mai Thị Thanh Toàn
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0916152050
  • Email:
   toan-ntby@laocai.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đại học Ngữ văn

 • Lương Thị Thủy
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   01669756112
  • Email:
   thuylt-ntby@laocai.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Cao đẳng Ngữ văn

 • Phạm Thị Hồng Nhung
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   01695090857
  • Email:
   nhung-ntby@laocai.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đại học Sử

 • Phạm Thanh Nhàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn
  • Điện thoại:
   0988673109
  • Email:
   nhan-ntby@laocai.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đại học Sử

 • Nguyễn Thị Nga
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   01654141037
  • Email:
   nga-ntby@laocai.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đại học Địa

 • Lưu Thị Lý
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0982026278
  • Email:
   ly-ntby@laocai.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đại học Ngữ Văn

 • Lý Thị Lan
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0977474229
  • Email:
   lanlt-ntby@laocai.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đại học Sử

 • Nông Thị Hiệp
  • Họ và tên:
  • Email:
   hiep-ntby@laocai.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đại học Ngữ văn

 • Đỗ Thị Hải Duyên
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0979098623
  • Email:
   duyen-ntby@laocai.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đại học GDCD

 • Đoàn Thị Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Điện thoại:
   097 4029882
  • Email:
   huong-ntby@laocai.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đại học Văn

 • Thào Seo Dùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   097 2163484
  • Email:
   dungts-ntby@laocai.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đại học Sử

STT Tên hội viên Chuyên ngành