Thông tin chi tiết:
Đỗ Thị Hải Duyên
Họ và tên Đỗ Thị Hải Duyên
Ngày tháng năm sinh 15/11/1983
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ Phố Ràng, Bảo Yên, Lào Cai
Điện thoại 0979098623
Email duyen-ntby@laocai.edu.vn
Mạng xã hội
Giới thiệu sơ bộ

Đại học GDCD

Đại học GDCD