Thông tin chi tiết:
Đoàn Thị Hương
Tổ trưởng chuyên môn Đoàn Thị Hương
Ngày tháng năm sinh 10/08/1979
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ Tổ 5B, Phố Ràng, Bảo Yên, Lào Cai
Điện thoại 097 4029882
Email huong-ntby@laocai.edu.vn
Mạng xã hội
Giới thiệu sơ bộ

Đại học Văn

Trình độ chuyên môn: Đại học Văn