Thông tin chi tiết:
Lý Thị Lan
Họ và tên Lý Thị Lan
Ngày tháng năm sinh 26/12/1977
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ Tổ 4A, Phố Ràng, Bảo Yên, Lào Cai
Điện thoại 0977474229
Email lanlt-ntby@laocai.edu.vn
Mạng xã hội
Giới thiệu sơ bộ

Đại học Sử

Đại học Sử