Thông tin chi tiết:
Nông Thị Hiệp
Họ và tên Nông Thị Hiệp
Ngày tháng năm sinh 23/10/1984
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ Việt Tiến, Bảo Yên, Lào Cai
Điện thoại
Email hiep-ntby@laocai.edu.vn
Mạng xã hội
Giới thiệu sơ bộ

Đại học Ngữ văn

Đại học Ngữ văn