Thông tin chi tiết:
Phạm Thị Hồng Nhung
Họ và tên Phạm Thị Hồng Nhung
Ngày tháng năm sinh 20/07/1971
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ Tổ 2B, Phố Ràng, Bảo Yên, Lào Cai
Điện thoại 01695090857
Email nhung-ntby@laocai.edu.vn
Mạng xã hội
Giới thiệu sơ bộ

Đại học Sử

Đại học Sử