CƠ CẤU TỔ CHỨC
Danh sách gồm 8 hội viên
 • Tạ Thị Mai Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó Tổ Quản sinh
  • Điện thoại:
   01687486778
  • Email:
   thanhttm-ntby@laocai.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đại học Toán

 • Nguyễn Hải Nghĩa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Tổ Quản sinh
  • Điện thoại:
   0982426016
  • Email:
   nghia-ntby@laocai.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đại học Toán

 • Nguyễn Tiến Thành
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0169 9999307
  • Email:
   thanhnt-ntby@laocai.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đại học TDTT

 • Trần Mạnh Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó chuyên môn
  • Điện thoại:
   091 4491883
  • Email:
   hung-ntby@laocai.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đại học TDTT

 • Bùi Quốc Dũng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ nhiệm CLB nghiên cứu khoa học
  • Điện thoại:
   091 9857197
  • Email:
   dungbq-ntby@laocai.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đại học Công nghệ

 • Trịnh Cao Cường
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0915500124
  • Email:
   cuong-ntby@laocai.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đại học Tin

 • Nguyễn Thành Trung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Đoàn trường
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0979392765
  • Email:
   trung-ntby@laocai.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Thạc sỹ Vật Lý

 • Cao Thị Hà Yên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổng phụ trách Đội
  • Điện thoại:
   0976427876
  • Email:
   yencth-ntby@laocai.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Cao đẳng Âm Nhạc

STT Tên hội viên Chuyên ngành