Thông tin chi tiết:
Bùi Thị Tốt
Họ và tên Bùi Thị Tốt
Ngày tháng năm sinh 24/01/1968
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ Tổ 4A, Phố Ràng, Bảo Yên, Lào Cai
Điện thoại 01678875942
Email
Mạng xã hội
Giới thiệu sơ bộ

Nhân viên nuôi dưỡng

Nhân viên nuôi dưỡng