Thông tin chi tiết:
Đinh Thị Kim Hồng
Họ và tên Đinh Thị Kim Hồng
Ngày tháng năm sinh 16/05/1972
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ Tổ 3C, Phố Ràng, Bảo Yên, Lào Cai
Điện thoại 01656418295
Email
Mạng xã hội
Giới thiệu sơ bộ

Nhân viên nuôi dưỡng

Nhân viên nuôi dưỡng