Thông tin chi tiết:
Hoàng Thị Đổi
Họ và tên Hoàng Thị Đổi
Ngày tháng năm sinh 15/09/1983
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ Yên Sơn, Bảo Yên, Lào Cai
Điện thoại 01672816447
Email doi-ntby@laocai.edu.vn
Mạng xã hội
Giới thiệu sơ bộ

Nhân viên văn thư

Nhân viên văn thư