Thông tin chi tiết:
Hoàng Văn Công
Họ và tên Hoàng Văn Công
Ngày tháng năm sinh 08/11/1985
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ Tân Tiến, Bảo Yên, Lào Cai
Điện thoại 01239501009
Email cong-ntby@laocai.edu.vn
Mạng xã hội
Giới thiệu sơ bộ

Nhân viên y tế

Nhân viên y tế