Thông tin chi tiết:
Lục Thị Kiểm
Họ và tên Lục Thị Kiểm
Ngày tháng năm sinh 02/10/1965
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ Tổ 4B, Phố Ràng, Bảo Yên, Lào Cai
Điện thoại 01667765675
Email
Mạng xã hội
Giới thiệu sơ bộ

Nhân viên nuôi dưỡng

Nhân viên nuôi dưỡng