Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Mến
Tổ trưởng Tổ Hành chính Nguyễn Thị Mến
Ngày tháng năm sinh 29/05/1981
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 0974194828
Email men-ntby@laocai.edu.vn
Mạng xã hội
Giới thiệu sơ bộ

Kế toán

Trình độ chuyên môn: Kế toán