Thông tin chi tiết:
Nông Thị Lan
Họ và tên Nông Thị Lan
Ngày tháng năm sinh 08/09/1984
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ Tổ 6B2, Phố Ràng, Bảo Yên, Lào Cai
Điện thoại 0975404536
Email
Mạng xã hội
Giới thiệu sơ bộ

Nhân viên nuôi dưỡng

Nhân viên nuôi dưỡng