Thông tin chi tiết:
Thân Văn Lệ
Họ và tên Thân Văn Lệ
Ngày tháng năm sinh 04/01/1964
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ Tổ 4B, Phố Ràng, Bảo Yên, Lào Cai
Điện thoại 01695914844
Email
Mạng xã hội
Giới thiệu sơ bộ

Nhân viên bảo vệ

Nhân viên bảo vệ