Sinh hoạt chuyên môn theo NCBH tại Cụm 1

Sự kiện diễn ra ngày 8/11/2017 tại trường PTDT Nội trú THCS&THPT Bảo Yên