Màn đồng diễn Taekwondo của HS khối 11 tại Lễ khai mạc Đại hội TDTT huyện Bảo Yên lần thứ VIII năm 2017